29 Temmuz 2008 Salı

Mahkeme Kararıyla Kapatılan Sitelerin Listesi

Aşağıda Türkiye mahkemelerince erişime kapatılmasına karar verilen sitelerin güncel listesini bulacaksınız.


Bunlara yasaklı siteler mi, yasak siteler mi, sansürlü siteler mi demek gerek bilemiyorum.

Sitenin kuruluş amacı için bu posta bakabilirsiniz.

Bildiğiniz ama aşağıdaki listede göremediğiniz bir siteyi bana iletmek için şu posttaki formu kullanabilirsiniz.

Liste şimdilik eskiden kapatılmış ama şu anda yasakları kalkmış siteleri de kapsıyor.

Listenin ilk hali bu adresteki listeden yararlanılarak oluşturuldu.Dökümana daha rahat ulaşım için tıklayın.

Türkiye, Sansür ve İnternet

Süreç nereye kadar uzanıyor bilmiyorum. Elbet daha önce de erişime kapatılan siteler olmuştur. Ancak internette sansürün Türkiye gündemine girmesi geçen sene YouTube'un kapatılmasıyla oldu.

Site kapatmaları iyice ayyuka çıktıkça, YouTube ve AliBaba gibi popüler sitelerden başka hangi sitelerin erişime kapatıldığını merak etmeye başladım.

İnternette yaptığım aramalar ve arkadaşlara danışma dönemlerinden sonra böyle bir listenin olduğunu ancak düzenleyicisinin listeyi ikide bir değiştirmekten sıkıldığını ve öfkelendiğini gördüm.

İnternette kamuya açık devlet kaynaklarına da baktım ancak yine başarısız oldum.

En sonunda bu konuya duyarlı internet kullanıcılarının katkısıyla bir liste oluşturabileceğimizi düşünmeye başladım. Önce Ruby on Rails maceralarım dolayısıyla böyle bir sitenin uygulama kodunu kendim yazmayı düşündüm. Ancak hem güvenlik hem de hosting masrafları düşünülünce Blogger'da kurmak daha uygun göründü.

Sitede daimi bir post olarak Google Documents'ta yarattığım bir listeyi sunuyorum. Bu postta ziyaretçilerin kapatılan siteleri bildirmesi için bir form da var. Bu form aracılığıyla göndereeğiniz bilgileri kontrol ettikten sonra listeye ekleyeceğim.

Ayrıca Türkiye'de İnternet'in yeni sayılmasa da kullanıcıların çoğu için yeni olan bazı sorunlarıyla da ilgili yorum içerikli haberler yapmayı düşünüyorum. Bunlar daha çok özel hayatın gizliliği ve teknolojinin sosyal yaşamımıza getirdiği yeni boyutlar ve bunlardan kaynaklanan sorunlarla ilgili olacak. Belki de sansürün arkasından dolanmak için gerekli olan giriş bilgisini veren postlar da olmalı.

Kapatılan bir site biliyorsanız...

Aşağıdaki formu kullanarak siteyi iletebilirsiniz.

28 Temmuz 2008 Pazartesi

Yasal Uyarı

Yasal uyarı babında bir şeyler söylemem gerekiyor sanırım.

Bu sitede yayınlanmakta olan listede vakti zamanında yer almış veya yer almakta olan herhangi bir siteyle yasaklisiteler.blogspot.com'un hiçbir ilişkisi yoktur. Liste sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir sitenin bu listede bulunması yasaklisiteler.blogspot.com'un ilgili siteyi tasvip ettiği anlamına gelmez.

İlgili yasa

Türkiye'de internet sitelerine erişimin durdurulması, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilen 5651 sayılı "İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİL­MESİ HAKKINDA KANUN" başlıklı kanunla düzenleniyor.

Bu kanunun 8. maddesinde sıralanan suçların işlendiğine dair yeterli şüphe varsa erişimin engellenmesi kararı alınıyor.

Bu suçları kanun metninden alıntılıyorum:

"a) 26/9/2004 ta­rih­li ve 5237 sa­yı­lı Türk Ce­za Ka­nu­nun­da yer alan;

1) İn­ti­ha­ra yön­len­dir­me (mad­de 84),
2) Ço­cuk­la­rın cin­sel is­tis­ma­rı (mad­de 103, bi­rin­ci fık­ra),
3) Uyuş­tu­ru­cu ve­ya uya­rı­cı mad­de kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tır­ma (mad­de 190),
4) Sağ­lık için teh­li­ke­li mad­de te­mi­ni (mad­de 194),
5) Müs­teh­cen­lik (mad­de 226),
6) Fu­huş (mad­de 227),
7) Ku­mar oy­nan­ma­sı için yer ve im­kân sağ­la­ma (mad­de 228),
suç­la­rı.

b) 25/7/1951 ta­rih­li ve 5816 sa­yı­lı Ata­türk Aley­hi­ne İş­le­nen Suç­lar Hak­kın­da Ka­nun­da yer alan suç­lar."